Mites de l'ejaculació precoç

L'excés de masturbació provoca ejaculació precoç? Què passa amb els penis circumcidats? L'ejaculació precoç modifica la qualitat del semen? Atendrem totes aquestes qüestions per conèixer els mites de l'ejaculació precoç.

Mites de l'ejaculació precoç: causes

Expliquen les males llengües que les persones amb la circumcisió tenen una més facilitat per tenir ejaculació precoç, atès que tenen major sensibilitat. Això és, sens dubte, un mite. No només es va realitzar un estudi comparant la sensibilitat dels penis en persones circumcidades i en no circumcidades (el resultat de les quals no va donar diferències significatives), sinó que també existia el mite directament oposat: que les persones circumcidades tenen menys sensibilitat. Error!

Encara avui dia, és fàcil escoltar algun comentari sobre que, si et masturbes massa, tendiràs a l'ejaculació precoç. De nou, això no és cert. El que sí que pot afectar, com ja es va parlar a les causes de l'ejaculació precoç, és un hàbit de masturbació ràpid, ja que pot fer que l'organisme es condicioni a rebre un estímul sexual i, ràpidament, cercar l'orgasme.

D'altra banda, se solia dir que l'ejacular ràpid era un tret de homes molt varonils. La societat en què vivim avui dia ha començat a capgirar aquest mite. No obstant això, cal recalcar que ejacular, ja sigui lent o ràpid, no fa la persona ni més ni menys varonil.

Mites de l'ejaculació precoç: conseqüències i tractament

S'escolta que el semen de les persones amb ejaculació precoç és de menor qualitat. Això té alguna base científica? Cap! La qualitat de l'esperma no té res a veure amb la capacitat per controlar el reflex ejaculatori, són dues categories completament aïllades.

És realment comú la creença que no té cura. No obstant això, és un dels trastorns de la sexualitat que té més taxa de recuperació (gairebé el 98%), a través de la consulta psicològica i/o amb ajuda farmacològica controlada.

Es diu que quan tens ejaculació precoç, lalcohol pot ajudar a controlar millor. Això és un greu error, i és que, si bé és cert que a curt termini pot ser útil per a la sensació de control (en quantitats baixes), a la llarga es converteix en una arma de doble tall. Recordeu que l'alcohol és una droga depressora! A més a més, perseguir aquest hàbit pot comportar un trastorn no relacionat amb la sexualitat: l'alcoholisme.

Prou mites!

Ara que ja saps diferenciar bé els mites i els rumors al voltant de l'ejaculació precoç, no et deixis enganyar per la saviesa popular ni per les idees que són retrògrades.

Recorda que aquells que realment et poden ajudar, són els professionals de l'ejaculació precoç.

Taula de continguts

Articles relacionats

Aleix Comas - Doctoralia.es