Què és l'ejaculació precoç

Ejaculació precoç, és molt probable que hagis sentit moltes definicions del que és. Que depèn del temps que duris, o de la satisfacció de la teva parella. Fins i tot, hauràs pogut llegir que el criteri per definir aquest problema sexual és el nombre de moviments que una persona és capaç de realitzar al coit.

Però, amb tant embolic, quin és el temps per definir-la? Què és ser precoç? De què en depèn el diagnòstic? Quin és el tractament? A continuació trobaràs la resposta a les teves preguntes.

Segons la sexologia, què és l'ejaculació precoç?

La ejaculació precoç (EP) és un trastorn de l'orgasme, que incapacita el control del reflex ejaculatori. D'una manera més senzilla, l'ejaculació precoç és la incapacitat de controlar l'ejaculació.

Com ja esmentem, el criteri per atendre l'EP no és cap número, sinó la pròpia percepció. Si ha passat puntualment alguna vegada, no podem parlar que hi hagi cap problema sexual. No obstant això, sí que hem de demanar ajuda als professionals en ejaculació precoç davant de qualsevol de les opcions següents:

  • Gairebé mai no pots controlar l'ejaculació en mantenir una relació sexual.
  • L'ejaculació passa, gairebé sempre, abans que passi un minut després de la penetració.
  • Et preocupa tant no poder controlar l'ejaculació, que evites mantenir relacions sexuals.

És molt important destriar si ens trobem davant d'un problema d'expectatives o davant d'un problema real de control.

Tipus ejaculació precoç

L'ejaculació precoç es pot dividir en dues categories:

  • Primària, és a dir, l'EP ha succeït a la majoria de relacions sexuals d'una persona al llarg de tota la seva vida. Dit d'una altra manera: Aquest problema sexual existeix des de l'inici de les relacions d'una persona.
  • Secundària. La manca de control ha aparegut durant el transcurs de la seva vida sexual, després que una persona hagi estat capaç de dirigir satisfactòriament els impulsos sexuals del seu organisme.

Tractament de l'ejaculació precoç

L'ajuda dels professionals en ejaculació precoç comença amb l'assessorament psicològic. També es faran preguntes sobre la salut sexual i física general per descartar possibles causes físiques.

El tractament comportarà tècniques relacionades amb la conducta. Són molt reconeguts els exercicis del sòl pèlvic o la tècnica de parada i arrencada. En alguns casos, també s'hi aplica tractament farmacològic, sempre amb la prescripció prèvia d'un metge. Poden ser, per exemple, algun antidepressiu o analgèsic.

A través del mètode de Take Control, tu tries el tipus de seguiment que més s'adapta a tu.

Epidemiologia

Es tracta d'un trastorn freqüent en homes, i és que afecta al voltant del 23% de la població mundial compresa entre els 18 i els 70 anys. El percentatge augmenta fins al 75% quan ens referim aquest problema sexual com una cosa puntual, i no de forma recurrent. Tot i això, el 91% d'aquestes persones no acudeixen a un especialista per diferents raons…

La bona notícia? Que gairebé el 98% de les persones que sí que busquen ajuda en els professionals en ejaculació precoç, sí que la superen. A què estàs esperant?

Taula de continguts

Articles relacionats