Sexologia

Sant Cugat / Terrassa

Sexologia

Les dificultats sexuals són variades i afecten una gran part de la població adulta (molta més de la que sembla).

 

Quan apareixen no només generen malestar en la persona que les sent, sinó que gairebé sempre repercuteixen en la relació de parella (si n'hi ha),  podent portar a la ruptura d'aquesta.

 

La correcta identificació i tractament d'aquestes dificultats per part de la sexologia Sant Cugat permet en gran quantitat d'ocasions solucionar-les del tot, permetent a la persona afectada gaudir d'una vida sexual plena i satisfactòria.

FUNCIONAMENT DELS TRASTORNS SEXUALS

A excepció dels trastorns sexuals per causes orgàniques (que representen un percentatge extremadament baix en els casos de patologia sexual), les patologies sexuals apareixen principalment per causes psicològiques

 

El concepte “causes psicològiques” sol generar dubtes i confusions, per la qual cosa m'agradaria aclarir-ho un moment aquí abans de seguir: causes psicològiques no vol dir que tinguis un trastorn mental ni vol dir que tinguis una problemàtica inconscient des de petit sense resoldre.

 

Significa que hi ha una sèrie de pensaments, emocions i hàbits que, quan s'activen, ens causen el malestar i la patologia sexual.

El funcionament és el següent:

Així, el tractament consistirà principalment en el següent:

Com funciona la teràpia sexual

La teràpia que es fa des de la sexologia segueix la mateixa línia que la teràpia psicològica: aplicar, des de l'evidència científica, les tècniques i metodologies que permetin ajudar-te a recuperar la teva salut sexual.

 

La teràpia es divideix en 3 fases:

1. Avaluar

És molt important fer una
bona anàlisi i diagnòstic de la problemàtica.Això permet assegurar-nos de detectar allò que està generant o mantenint la teva dificultat i que puguem aplicar les tècniques adequades que permetin la teva millora sexual.

Per això dedicarem la primera sessió a parlar sobre el que et passa. De vegades, en funció de si hi ha sospita de problemàtica orgànica associada, consultarem amb un ginecòleg o uròleg que permeti descartar-les.

Aconseguir un diagnòstic precís et permetrà treballar en la solució sense perdre temps en tasques que no us resultin útils.

2. Donar-te feedback

Un cop identificat el factor problemàtic i totes les variables que hi estan relacionades, el compartiré amb tu perquè tinguis tota la informació i puguem resoldre els dubtes que puguin aparèixer.

Aquest apartat és molt important, ja que entendre bé les causes del que et passa i conèixer què pots fer per modificar-ho et permetrà ubicar-te durant tot el tractament, donant sentit a les tasques que acordem així com poder avaluar els resultats que vagis aconseguint.

3. Treballar

El treball sexual es fa individualment, encara que de vegades és recomanable la col·laboració de la parella si n'hi ha i li sembla bé. El treball es basa principalment en dos temes:

- Realitzar tasques sexuals: et proposaré tasques agraïdes i moltes vegades divertides per fer sols i/o en parella. Aquestes tasques us ajudaran a reduir la dificultat sexual i sentir que millores. 

- Treballar elements psicològics: en cas que hi hagi pors, ansietat o preocupacions, t'ajudaré a resoldre-les perquè no limitin la millora sexual.

El treball que es fa des de la sexologia sol durar unes poques sessions. A més, si s'acudeix poc després d'aparèixer la dificultat, el pronòstic és encara més