Ejaculació Precoç: Símptomes i causes

La ejaculació precoç  (EP) s'entén com un trastorn de la sexualitat, a la fase de l'orgasme, relacionat amb el temps ejaculatori. Els símptomes de la ejaculació precoç es refereixen a la incapacitat per controlar el reflex ejaculatori.

Podrem trobar dues categories ben diferenciades per a la causa de l'ejaculació precoç: causes orgàniques i causes psicològiques. En aquest problema sexual, la principal és la psicològica, però analitzarem tots dos casos.

Causes psicològiques de l'ejaculació precoç

En molts casos els hàbits masturbatoris provoquen un condicionament de l'orgasme. Les primeres experiències tenen un gran pes en el desenvolupament de la sexualitat de la persona. Així, els qui es masturben de forma ràpida, buscant amb velocitat l'orgasme, tendiran a tenir una resposta ejaculatòria més veloç en parella.

L'ansietat i la por al fracàs són importants en les relacions en parella si el focus d'atenció se centra en el control i l'erecció. Aquesta mateixa conducta pot fer que la persona pugui arribar a evitar mantenir relacions per aquesta por del fracàs, i fins i tot de la dificultat de mantenir una erecció.

Com a resum sobre la relació de l'ansietat i aquest problema sexual: una ansietat elevada pot comportar la disfunció erèctil; mentre que l'ansietat intermèdia (i la fixació al control) condueix a la EP.

Causes orgàniques de l'ejaculació precoç

Hi ha moltes teories que la investigació científica ha desestimat. La hipersensibilitat al penis, la incapacitat per interpretar el nivell d'excitabilitat en moments previs a l'ejaculació, o un funcionament alterat en els receptors de la serotonina, en són diversos exemples. La investigació tampoc no ha aconseguit recolzar o desmentir si hi ha algun tipus de component genètic.

Sí que hi ha algunes infeccions prostàtiques, com la prostatitis, el curs crònic de la qual pot causar aquest problema sexual, ja que escurça la latència ejaculatòria.

Finalment, cal destacar que el consum de drogues, l'ús de fàrmacs sense control (sense recepta) i els hàbits sedentaris poden ser una causa de l'ejaculació precoç.

Hi ha una causa pura per a l'ejaculació precoç?

Determinar una única causa de l'ejaculació precoç és molt complicat. La majoria de vegades ens trobarem amb una multicausalitat de tipus psicològic. Les causes de tipus orgànic són més fàcils d'aïllar, però és molt freqüent que els símptomes de la MP siguin seguides d'alguns dels comportaments de tipus psicològic que hem tractat a l'apartat anterior.

Quan consultar un especialista?

El criteri per atendre aquest problema sexual no és cap número, sinó que el més rellevant és la sensació de control de la pròpia persona. Què vol dir això? Que, des de la perspectiva de la sexologia, els símptomes de l'ejaculació precoç existeixen quan una persona sent la manca de control per posposar-ne l'orgasme de manera recurrent.

A molts homes encara els fa vergonya parlar d'aquest tipus de problemes, així que hem dissenyat el tractament ejaculació precoç perquè es pugui adequar a cada persona.

Taula de continguts

Articles relacionats

Aleix Comas - Doctoralia.es